Kontakt

Polja označena zvjezdicom * su obvezna

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe (Uredba 2016/679) o zaštiti podataka Quadratum d.o.o., Ljudevita Gaja 47, Valpovo želi obrađivati Vaše osobne podatke. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu kontaktiranja, slanja ponuda i računa te se neće koristiti u druge svrhe. Osobni podaci (Uredba 2016/679 čl.4) koji se prikupljaju su osnovni osobni podaci: ime i prezime, OIB, adresa, telefon, e-mail. Vaši podaci čuvaju se do opoziva. Na Vaš zahtjev, Quadratum d.o.o. Vam osigurava kopiju osobnih podataka. Slijedom navedenog Vaša izjava glasi: "Ovlašćujem Quadratum d.o.o. Valpovo da moje osobne podatke ima pravo čuvati i koristiti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03,118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i drugim važećim propisima. Upoznat/a sam da se u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka navedeni podaci prikupljaju isključivo u svrhu kontaktiranja, slanja ponuda i računa te se neće koristiti u druge svrhe. Dobrovoljno dajem osobne podatke i suglasnost za čuvanje istih." U slučaju da odbijete dati privolu za čuvanje Vaših osobnih podataka, Vaše ćemo podatke nakon procesa izrade ponuda, izrade naručenog proizvoda i ispostavljanja računa izbrisati iz baze. Pristup, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka moguće je zatražiti na tel. 091 582 5696 ili na e-mail: info@quadratum.info